Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/application/application.php on line 481
Korsør Lystfiskerforening

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/www/korsoerlystfiskerforening.dk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

DENNE HJEMMESIDE ER LAGT

I "MØLPOSEN"

(Opdateres ikke længere)

d. 8. februar 2015

LINK VIDERE TIL DEN NY

HJEMMESIDE

STANDPLADSEN.

mono.net

VPU 2011 beretningen

 

2011 blev på mange måder et helt anderledes vandplejeår i forhold til tidligere år.

 

 

UNDERSØGELSE AF VANDLØBENE.

I årets start besluttede foreningerne under UFV95, at bede Slagelse Kommune om en gennemgang af alle hidtidige restaureringsopgaver.  Vi ønskede sikkerhed for, at det meget store og bekostelige arbejde med anlæg af gyde- og opvækstområderne i vandløbene fungerede efter hensigten og havde en holdbar positiv effekt. Frem for nye anlæg ville vi hellere gennemgå og evt. reparere tidligere projekter.

Kommunens biologer bifaldt ideen, og da man samtidig havde flere store projekter i luften (Tude Å udløbet, Bjerge Å og afslutningerne af Halkevad Mindelund og Spegerborgrenden) passede vort ønske om et ”moniterings-år” ganske godt ind i planerne.

De små vandløb er nu alle blevet gennemgået af biologerne, og de indsamlede resultater behandles netop nu.  Der er derfor endnu ingen endelig konklusion, men undervejs er man gang på gang blevet positivt overrasket over vandløbenes tilstand, og selv på de relativt nyanlagte strækninger blev der fundet ørredyngel og konstateret et tilfredsstillende spirende insekt- og planteliv.

 

 

VANDSYNSRÅDET.

Slagelse Kommune har lige siden kommunalreformens start praktiseret, at lade ”vandløbenes parter” repræsentere i et Vandsynsråd

Rådet er sammensat af repræsentanter for landbruget, Danmarks Natur-fredningsforening, lystfiskerne (KLF), kommunens biologer, teknikere, afdelings-lederen for teknik og miljø, samt en politiker fra det politiske udvalg.

Rådets kan intet beslutte, men har alene til opgave at holde hinanden informeret og derigennem være forberedte på kommende situationer og tiltag.

Samarbejdet i Vandsynsrådet har altid fungeret upåklageligt og bestod virkelig sin prøve i år, hvor regn, regn og atter regn i stride strømme oversvømmede både landbrugets marker, avisernes forsider og de elektroniske medier.

Situationen blev naturligvis også drøftet i Vandsynsrådet.

Uagtet meget forskellige syn på grødeskæring, vandløbsvedligeholdelse mm. så kunne landbrugets repræsentant udtale: ”at landbruget intet har imod lystfiskerne”.  Lystfiskerne har i denne sag holdt en rimelig lav profil, og da hele området er reguleret af love og bekendtgørelser, er Kommunen ”gået forrest.”

 

 

HALKEVAD MINDELUND

Forrige år blev det meget spændende restaureringsprojekt omkring Halkevad Mindelund påbegyndt.  Projektet bestod af 2 faser: en vandløbsrestaurering og en reetablering af parkområdet. Vandløbsdelen var egentligt afsluttet med udgangen

 

- 2.-

 

af 2010, men foråret 2011’s meget voldsomme mængder smeltevand skyllede simpelthen de nyudlagte sten, gydegrus og trærødder væk.

Slagelse Kommune opbyggede atter vandløbet og benytte nu en mere lidt utraditionel fremgangsmåde, idet de store trærødder og træstammer i åen blev tøjret med kraftige skjulte stålkabler. Efterhånden vil området sætte sig og ”snyderiet” blive skjult af beplantningen og af de aflejrede materialer.

Parken stod færdig i forsommeren og på en af de få solrige julidage afholdt Slagelse kommune, Hashøj Lokalhistoriske Arkiv og Lystfiskerne en herlig indvielsesfest.  Områdets beboere var inviteret gennem annoncer i lokale aviser og fremmødet var stort. Medens Lokalarkivet orienterede om parkens historie og mange spændende mindesten, oplyste biologerne om insekternes og fiskenes liv.

Især børnene var godt underholdt og deltog meget aktivt i udlæggelse af bjerge af skjulesten i åen. Arrangementet sluttede med stor hyggelig fællesgrill.

Et godt arrangement, som klart bidrog til forståelsen af miljøarbejdets betydning.

 

 

ØRREDUDSÆTNINGER 2011

Alle udsætningerne er foretaget igennem UFV95-samarbejdet.

 

Den 21 / 04.2011 blev der udsat 30.700 smolt af vores egen stamme i Tude å´s munding.  Det var lidt sener end tidligere år, da vandtemperaturen på kysten skal være over 7 grader. De mystiske algeforekomster i det kolde kystvand gav samtidig anledning til mange spekulationer, men vi har ikke efterfølgende kunnet påvise øget dødelighed blandt smolten pga. algeproblemer.

 

Den 20 / 05.2011 blev der udsat 6.850 stk. 1 års fisk, + 500 stk. yngel.

1 års fiskene blev alene udsat i hovedløbet fra Valbygården til Tersløse.

 

15/10-2011 udsatte vi ½ årsfisk i alt 8.800 stk. som blev fordelt over lange stræk  Det er altid meget vigtigt, at de unge fisk, på hver udsætnings-station,  bliver fordelt over flere hunderede  meter.

 

Der er udsat 3000 stk. i Spegerborgrenden ved Skælskør. Denne udsætning blev betalt af de penge der kommer ind ved UFV95 konkurrencer. (Udgift 11.850,- kr.)

 

Samlet blev der i 2011 udsat for: 148.483 kr., hovedsageligt betalt af fisketegnet.

 

 

VILDFISKPROJEKTET  2011.

Efterårets opfiskning af moderfisk til strygning var planlagt til 4-5 arbejdsdage.

På førstedagen mødte UFV95’s medlemmer fra alle områdets foreninger op og opbyggede på få timer hele ”dambruget”.  Vi har efterhånden fået erfaringen og rutinen til opstilling af de store bassiner, med hegn, pumper, lys og alarm.

Alarmen blev første gang brugt vinteren 2010/2011 og giver en sikkerhed for systemets optimale drift. I tilfælde af uregelmæssigheder sender overvågnings-enheden en SMS advarsel til de driftsansvarlige. SMS alarmen skal aktivt afstilles ellers fortsætter den lystigt og tålmodigt med at larme.

 

-3.-

 

Selve elfiskeriet blev en utrolig succes. Hvor vi havde regnet med 2-3 lange dage får fiskene var i hus, behøvede vi i år kun en enkelt fiskedag.  Overalt vrimlede det med havørreder og resultatet overraskede alle. Efter årets sløje lystfiskeri langs kysterne og i åen, havde vi virkelig frygtet for problemer med at skaffe fisk nok, men heldigvis blev vore bekymringer gjort rent til skamme.

De meget positive resultat falder helt i tråd med, hvad de øvrige åer på Sjælland har oplevet i år. Alle steder har der været moderfisk nok.  En god udvikling i forhold til de tidligere år.

Strygningen gav flotte 15.85 liter rogn, så vores udsætningsplaner kan nu opfyldes med fisk fra egen stamme.

Som ved de tidligere år har det været en fornøjelse at opleve det positive samarbejde i UFV95.  Medlemmerne kommer fra flere forskellige lystfisker-

foreninger, men i arbejdet med vildfiskene trækker alle virkelig i samme retning.

 

VPU skal opfordre til at endnu flere KLF’er deltager i arbejdet med vandplejen og vildfiskeprojektet. Vi efterlyser især juniorer, som kan sikre et generationsskifte.

I forbindelse med opfiskning af moderfisk kræves, at man har gennemgået og bestået et kursus i el-fiskeri. Et bestået kursus gælder i 10 år.

 

DSF og DTU afholder i løbet af 2012 flere kurser i el-fiskeri, og vi skal opfordre til at interesserede KLF’er snarest kontakter VPU for tilmelding til undervisningen.

Kurserne er gratis for deltagerne, men der udbetales ikke tabt arbejdsfortjeneste.

 

 

PLANER FOR 2012

Afhængig af resultatet af kommunens monitering af vandløbene vil 2012 byde på enten vedligeholdelse af tidligere projekter eller forhåbentligt restaurering af nye strækninger.

Efterhånden har Slagelse kommunes restaureringer været åerne rundt og vi skal derfor være opmærksomme på, at hver et lille tilløb med mulighed for ørred bliver vurderet.  Vi har tidligere fundet helt små ubetydelige småløb med en spinkel, men naturlig yngelbestand.  Disse tilløb er meget spændende og er bestemt værd at arbejde med.

Fra tidligere tiders VPU arbejde i KLF er der uden tvivl indhentet megen viden. Den nuværende VPU gruppe hører derfor gerne fra ”de gamle VPU’er” mht. forslag til nye projekter eller med kommentarer til det nuværende arbejde.

 

Sluttelig skal vi takke Å-fonden for støtten til vort arbejde med vandløbene.

 

 

På Vandplejeudvalgets vegne

 

 

Jesper Thykjær

Bilag:  VPU følgegruppens orientering om Tude Å naturgenoprettelsen

Årsberetning VPU 2010

Igen i år har aktiviteterne omkring vandplejen været mange, men i forhold til tidligere år, er hoveddelen af arbejdet i 2010 udført af Slagelse Kommune uden foreningernes direkte hjælp.

Flere af projekterne har haft en karakter, hvor kun professionelle kræfter kunne arbejde sikkert, og i andre tilfælde er arbejdet foregået sideløbende eller i forbindelse med kommunens andre opgaver i og langs vandløbene.

 

VPU udvalget er løbende blevet orienteret og har haft mulighed for at komme med forslag og kommentarer til de igangværende og de planlagte projekter.

 

Da den spærrende opstemning i Lindes Å ved Halkevad Mølle i 2009/2010 endelig blev erstattet af et smukt stryg blev der åbnet mulighed for virkelig store restaurerings-projekter på de flere kilometer gydevand fra Halkevad og opstrøms til Rosted/Sørbymagle.

 

KLF’s VPU foreslog et restaureringsprojekt ved Mindelunden ca. 1 kilometer opstrøms Halkevad Mølle.

Ideen var ikke blot at skabe egnede gydeforhold for fiskene, men samtidig at give byens borgere mulighed for fra bredden af Mindelundsparken at se og følge fiskenes liv og forplantning.  Samtidig blev en nemt tilgængelig restaurering ”udstillet”

Det har været tanken, at skole m.fl. nu skal henlægge undervisningen til ”virkeligheden”, og at eleverne forhåbentlig her vil opleve naturen på en anden og mere spændende måde.  Lidt basal viden om fisk og natur kan aldrig skade børn.

Slagelse Kommune har opsat en række gode informative tavler med fine tekster og billeder langs vandløbet.

I løbet af 2011 vil selve parkanlægget blive restaureret, og ved vejen vil skiltningen til Mindelunden blive forbedret.

Det har været et utraditionelt projekt, som for en gangs skyld ikke alene har drejet sig om ørreder.

Å-delen af projektet blev udført og færdiggjort i efteråret 2010.

 

I den lille Spegerborgrende, som løber ud i Skælskør Fjord ved Harboes Bryggeri er bunden blevet udskiftet med gydemateriale, og skjulesten er udlagt.  Langs bredden er plantet skyggetræer.

Det er naturligvis tanken, at vandløbets nye bedre kvalitet vil muliggøre gydning for ørrederne, men indtil åen bliver selvreproducerende, kan vi nu lovligt udsætte yngel og især smolt til glæde for områdets mange kystfiskere.

Skælskør Fjord og kysten sydover vil drage stor fordel af disse udsætninger og den forventede egenproduktion fra vandløbet.

 

Slagelse Kommune har påbegyndt et meget stort restaureringsprojekt i Bjerge Å opstrøms Eggeslevmagle.   Flere kilometer åbund er blevet udskiftet, sandfang udgravet og skyggebeplantning etableret.

Det er et meget ambitiøst projekt, som fortjener megen ros og hæder.

VPU har desværre ikke de helt store forventninger til en problemfri succes. 

Bjerge Å har alle dage været vort smertensbarn med hensyn til sandvandring, og uanset hvilke tiltag der har været afprøvet, er ALT forsvundet i sand, sand og atter sand.

Åen kan helt sikkert blive et perfekt opvækstområde, men kun for udsat yngel.

Vi håber naturligvis at vore bange anelser bliver gjort til skamme.

 

Omkring Bjerge Å er der dog også små positive oplevelser.  I helt små, ubetydelige render/tilløb har vi ved el-fiskeri fundet naturligt produceret yngel.  Flere af smårenderne er på del-strækninger af meget høj kvalitet og forsøgsvis har man der udlagt skjulesten og forbedret gennemstrømningen i de ”langsomme” partier.

 

Ved gennemgangen af den i 2008 restaurerede strækning af Lindes Å ved Fårdrup kunne VPU sammen med kommunens biologer konstatere en total mangel på yngel på den nyanlagte å-bund.   Ved el-fiskeriet kunne vi til gengæld ”trække” stimer af småørreder bag hver eneste sten langs bredderne.

Det er helt tydeligt, at uden større skjulesten fordelt over hele å-bunden kan strækningen ikke fungere som opvækstområde for yngel.

Resultatet af denne undersøgelse blev, at kommunen nu indskriver skjulesten i alle fremtidige projekter, og at tidligere udførte restaureringer bliver gennemgået og om fornødent forsynet med tonsvis af herlige skjulesten.

Slagelse Kommune har i 2010 udlagt sten i Lindes Å på meget lange strækninger,

Det skal blive spændende at følge udviklingen i yngeltætheden.

 

2010 blev første år, hvor myndighederne krævede, at de nye meget skrappe sikkerhedskrav til el-fiskeudstyr skulle opfyldes, før en tilladelse til el-fiskeri kunne  meddeles.

VPU, UFV95 og Slagelse Kommune overværede forrige år en demonstration af det nye lovlige udstyr.  Udstyret kunne kun leveres af een eneste producent i Tyskland og til priser, som lå flere hundrede procent over det tidligere niveau.

Et fuldt udstyr til el-fiskeri efter moderfisk i Tude Å ville koste omkring 70.000 kr.

mens et lettere batteribaseret sæt til moniteringsopgaver i småvandløb kunne  erhverves for 30-40.000 kr.   Vanvittige priser helt uden hold i virkeligheden.

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND sørgede heldigvis  for, at landets mange  udsætnings-foreninger af fisketegnsmidlerne blev tilbudt et fuldt finansieret nyt el-fiskeudstyr.  En kendt dansk fabrik opnåede  godkendelse og leverede udstyret.

UFV95, som KLF er en del af, anvendte i efteråret med stor succes det nye udstyr.

Slagelse Kommune har anskaffet det lette batteriudstyr til monitering og opfordrer derfor foreningerne til at komme med ønsker om fiskeundersøgelser.

 

Det nedre løb af Tude Å fra omkring KLF’s gamle zone 1 og til havet er i disse år gentand for meget omfattende og spændende tanker.

Finansieret af Skov og Naturstyrelsen planlægger kommunen at flytte å-løbet tilbage til det tidligere leje, og samtidig udlægge et kæmpe areal mellem landevejen og havet til vådområde med mulighed for afgræsning.

Det er et gigantisk puslespil, hvor mange meget forskellige interesser skal høres og tilgodeses så vidt det er muligt.  Store ekspropriationer kommer ikke på tale.

Et så stort vådområde som det foreslåede vil kunne optage store mængder af kvælstof og fosfor fra å-vandet og derved aflaste det maritime miljø betydeligt.

VPU arbejder (som foreningens øvrige udvalg) med intern uddelegering af opgaverne, og Per Christensen er her udpeget som foreningens tovholder i dette kæmpe-projekt. Per har tidligere deltaget meget aktivt i debatten omkring Store-bæltsbroen og tydeligt bevist, at andet end blot kommercielle interesser bør høres.

I løbet af foråret vil VPU komme med en mere uddybende orientering på foreningens hjemmeside.

 

VPU-året sluttede som altid med el-fiskeriet efter moderfisk. 

Arbejdet foregår i UFV 95regi med deltagelse af alle fiskeforeninger i kommunen.

Efterårets store nedbørsmængder vanskeliggjorde el-fiskeriet, og selvom vi valgte udelukkende at fiske på strækninger hvor åerne er smalle, måtte alt fiskeri foregå fra en båd, som blev bugseret nedstrøms.

Denne fremgangsmåde er absolut ikke optimal, og det krævede mange lørdage før et forsvarligt antal moderfisk var opsamlet.

Ved strygningen opstod det næste problem – en meget stor del af fiskene var ikke modne og måtte returneres til åen uden strygning.

Det samlede resultat til fordeling mellem Halleby Å og Tude Å blev blot 6,6 liter rogn.  Mængden kan i år ikke opfylde udsætningsplanens krav.

Årsagen til de mange umodne fisk kendes ikke, men vi formoder, at det meget kolde vejr og vand kan spille ind.

 

Sluttelig kan berettes om en meget anderledes og yderst positiv ”happening” i forbindelse med den officielle indvielse af Halkevad Mølle projektet i september 2010.

Slagelse Kommune havde i aviser og foldere inviteret byens borgere til indvielsen, hvor biologerne ville gennemgå projektet og besvare spørgsmål.

Omkring 200 voksne og børn deltog i festligheden.

Ved et heldigt sammentræf faldt dagen sammen med UFV95’s udsætningsdag for yngel, og vores egne ”hjemmestrikkede” ørredunger ankom fra Hvilested Dambrug i en tankbil. 

Fra tankbilen fik børnene udleveret et plastikbæger med 5-6 stk. yngel, og under biologernes kyndige vejledning og børnenes store interesse blev fiskene udsat i det nyrestaurerede å-løb

KLF bespiste de mange fremmødte med grillet laksesteaks, frisk brød og kolde øl og vand.  (Alle omkostninger til arrangementet blev betalt af kommunen)

Det var dejligt,, at opleve de mange gæsters positive interesse og forståelse af vigtigheden af naturarbejdet.  Ingen udtalte sig negativt om restaureringerne.

Flere af åens lodsejere var mødt op, og det kunne klart fornemmes, at den meget åbne og ærlige dialog omkring å-projekterne positivt har påvirket lodsejernes indstilling til fremtidige restaureringsopgaver.

 

Endelig skal lyde en tak til alle, som har deltaget i årets VPU arbejde, og  som altid skal VPU opfordre endnu flere til ikke at gå glip af de store oplevelser, arbejdet med naturen giver. 

Alle skal blot bidrage efter lyst og evne, sammen når vi meget langt.

 

På VandPlejeUdvalgets vegne

 

 

 

Jesper Thykjær

Projekt vildfisk 2010

Hej alle gæve kæmper. Projekt vildfisk 2010 var op af bakke for os alle, først har vi kæmpe mod massive vandføringer og så kom der  kulde og sne. Men vi fik klarede strygningen rigtig flot, desværre var der mange af fiskene der ikke var modne til strygning, hvad der gør at de ikke modnes i bassinerne er svært at sige, men på et normalt år kunne vi sortere de fisk fra, der ikke er modne ude ved åen. Der blev strøget 16 hunner og 18 hanner, der var 17 hunner der ikke var modne, men det blev til  6,6 liter, som Køge Sportsfiskerforening tog med over til Hvilested dambrug. De 6,6 liter er ca. det halve af hvad vi skal bruge. Men der går nogle moderfisk over på Hvilested dambrug, som vi supplere med, disse fisk vil hovedsagligt blive brugt til mundingsudsætning, det er vigtig at udsætning af yngel,1/2 års og 1 års oppe i å systemet bliver vores egen stamme. Det sidste der mangler, er nedtagningen af Skørpinge dambrug, men det er bundfrosset så det må vente til en tøvejrs periode, jeg skriver når det er tid. Jeg er begyndt at lægge billeder ind på hjemmesiden under fotogalleri 2010.  http://ufv95.jalbum.net/Projekt-vildfisk-2010/ Tak for hjælpen til alle, vi vender stærkt tilbage næste år. Med venlig hilsen. UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95 V/ Formand Kurt Jørgensen.

Hej alle gæve kæmper. Projekt vildfisk 2010 var op af bakke for os alle, først har vi kæmpe mod massive vandføringer og så kom der  kulde og sne. Men vi fik klarede strygningen rigtig flot, desværre var der mange af fiskene der ikke var modne til strygning, hvad der gør at de ikke modnes i bassinerne er svært at sige, men på et normalt år kunne vi sortere de fisk fra, der ikke er modne ude ved åen. Der blev strøget 16 hunner og 18 hanner, der var 17 hunner der ikke var modne, men det blev til  6,6 liter, som Køge Sportsfiskerforening tog med over til Hvilested dambrug. De 6,6 liter er ca. det halve af hvad vi skal bruge. Men der går nogle moderfisk over på Hvilested dambrug, som vi supplere med, disse fisk vil hovedsagligt blive brugt til mundingsudsætning, det er vigtig at udsætning af yngel,1/2 års og 1 års oppe i å systemet bliver vores egen stamme. Det sidste der mangler, er nedtagningen af Skørpinge dambrug, men det er bundfrosset så det må vente til en tøvejrs periode, jeg skriver når det er tid. Jeg er begyndt at lægge billeder ind på hjemmesiden under fotogalleri 2010.  http://ufv95.jalbum.net/Projekt-vildfisk-2010/ Tak for hjælpen til alle, vi vender stærkt tilbage næste år. Med venlig hilsen. 

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95 V/ Formand Kurt Jørgensen.

 

2009-BERETNINGEN FRA KLF VANDPLEJEUDVALGET

 

Året har budt på mange spændende restaureringsprojekter, som på grund af størrelse og omfang hovedsageligt er blevet udført af Slagelse kommunes entreprenører.

Lystfiskerforeningerne har dog kunnet bidrage med arbejdskraft ved et par af projekterne.

 

I året er gennemført:

 

Faunapassage ved Halkevad Mølle (Lindes Å).

Efter årtiers tilløb lykkedes det endelig at få fjernet mølleopstemningen, som i flere hundrede år har hindret vandrefisk adgang til åens opstrøms 4-5 kilometer gyde- og opvækstvand.

Alle forundersøgelser var gennemført i 2008 og med løftet om et betydeligt EU tilskud på omkring 50%, kunne projektet påbegyndes. Desværre forhalede det evindelige EU-bureaukrati udbetalingen af tilskuddet, og efter måneders ventetid måtte Kommunen starte projektet uden tilskuddet. Pengene kom dog senere på året til udbetaling.

Projektet var meget omfattende, idet opstemningen lå under vejbroen. Det var derfor nødvendigt at fjerne hele kørebanen og den gamle betonbro for at skaffe plads til nedrivning af stemmeværket.

For udligning af niveauforskellen blev en meget utraditionel løsning anvendt.

Opstrøms blev hele ådalen sænket og åen genslynget på 550 meter. Ved genslyngningen blev anlagt nye gydepladser, ligesom skjulesten blev udlagt.

Nedstrøms blev 25 m. bund forbedret, og en mindre betonopstemning blev erstattet af store vadesten.

En ny vejbro hvor åen løber smukt igennem er etableret, og møllesøen er samtidig blevet oprenset.

Hele dette fantastiske projekt blev desværre søgt kuldsejlet af den lokale pamflet, som af helt uforståelige årsager spredte rygtet om, at hele miljøet omkring møllesøen skulle tilintetgøres, blot for at nogle fisk skulle kunne svømme forbi. Formanden for det lokalhistoriske arkiv blev interviewet og udtrykte stor modstand mod projektet. Selvom hele projektet med de mange positive tiltag var fuldt beskrevet, valgte bladsmøreren balladen og sensationen frem for redelighed, virkeligheden og sandheden.

Sørgeligt at også i bladverdenen er usaglig optræden og sensationslyst åbenbart anvendt politik.

Projektet har ialt kostet omkring 2.000.000 kr. inkl. EU’s Fiskerifond (EFF) tilskuddet.

Billeder af Halkevad projektet kan ses i marts 2010 udgaven af DSF bladet Sportsfiskeren.

 

Genslyngning af Lindes Å ved Grønhøjgård og Koldekildegård (Seerdrup).

På forslag fra KLF skulle denne strækning forbedres med udlægning af gydegrus og skjulesten betalt af lystfiskermidlerne fra Fisketegnet. Lystfiskerne skulle levere arbejds-kraften mens Kommunen stillede med maskinerne. En projektbeskrivelse blev udarbejdet.

Kort tid efter kontaktede de berørte lodsejere Kommunen med ønsket om en meget mere omfattende restaurering med genslyngning og beplantning, som de havde set ved åbningen af 2008-projektet ved Vankelmark i Fårdrup. I lighed med Vankelmarkprojektet tilbød lodsejerne arealet til genslyngning uden kompensation, – en meget flot holdning!

Resultatet er blevet 2 meget smukke, slyngede strækninger, hvor åen tidligere blot var en kedelig, lige kanal. Der er etableret 15 store gydebanker a’hver 10-12 meters længde og med tykkelse på hele 30 cm. Som bredvegetation er plantet en blanding af tjørn, vildæble og rød el.

En mindre gangbro, som tidligere ofte stoppede til, er blevet erstattet med tidssvarende bro.

For at begrænse udvaskning af sand er etableret vandingssteder til kreaturerne.

Restaurering af delstrækning i Bjerge Å omkring Høve.

Strækningen havde pga. tidligere tiders hårdhændede vedligeholdelse problemer med blød og sandet bund, mest udtalt på strækningen opstrøms Vadbro.

Den bløde bund er nu oprenset og erstattet med fast bund ved udlægning af grus. Arbejdet er udført som kompensationsgravninger i en dybde på indtil 30 cm.

Et sandfang er etableret, og på den ca. 1 km. lange strækning er anlagt 15 gydebanker. Der er tale om store gydebanker, idet der er udlagt gydegrus i åens fulde bredde og i længder op til 20 meter.  Ved Eggerslevlille by er etableret en vanding til kreaturerne.

 

Gydebanker i Tude Å ved Havrebjerg.

På en 800 meter strækning umiddelbart nedstrøms landevejsbroen er etableret 4 gydebanker a’ 10 – 25 meters længde i åens fulde bredde.  Gruset er udlagt i ca. 30 cm tykkelse.  Enkelte steder er brinken sikret med store sten.

Projektet er gennemført som samarbejde mellem Slagelse Kommune og UFV95, som har søgt støtte til gydegruset fra fisketegnsmidlerne.

 

Gydebanker i Tude Å ved Valbygård.

På en 600 meter lang strækning omkring Vandværket er etableret 4 gydebanker a’ 10 – 25 meters længde i åens fulde bredde.  Gruset er udlagt i ca. 30 cm tykkelse

Projektet er gennemført som samarbejde mellem Slagelse Kommune og UFV95, som har søgt støtte til gydegruset fra fisketegnsmidlerne.

 

Projekt Vildfisk 2009

El-fiskeriet efter moderfisk foregik på 2 skønne solskinsdage i November. 

Mange deltog, og vi oplevede deltagelse af mange interesserede borgere og lodsejere.

Resultatet blev forrygende med en samlet produktion på 18,1 liter rogn. Det er en fordobling af tidligere års resultater og sikrer en fuldstændig og stabil opfyldelse af udsætningsplanen for det kommende par år.

Bemærkelsesværdigt var det, at langt hovedparten af de opfiskede moderfisk var meget, meget store.  Umiddelbart kunne det lyde som en succeshistorie, men hvorfor mødte vi ikke ret mange mindre fisk (40-60 cm) ?  Vi frygter, at årets moderfisk hovedsageligt består af individer, som har valgt et liv langt til havs, borte fra de altødelæggende garn. Frygten bestyrkes af kendsgerningen, at der kun på een fisk kunne konstateres garnskader. Normalt er omkring halvdelen skadede.

Avlsarbejdet er virkelig succesfyldt og spændende, men vi skal nok til at påvirke lovgiverne for at opnå en reduktion af de lovlige garn, samt en genindførelse af fiskerikontrollen til begrænsning af tyvfiskeriet.  Såfremt vi blot øger udsætningerne uden garnrestriktioner, medvirker vi blot til en opformering af garn-ulovlighederne.

UFV95 udsender i foråret 2010 en ny DVD-film om arbejdet – DVD’en kan erhverves ved henvendelse til vandplejeudvalget

 

Havørred Sjælland projektet

Danmarks Sportsfiskerforbund har taget initiativ til et meget spændende projekt med fokus på kystfiskeri efter havørred langs alle Sjællands kyster. Ideen stammer fra Fyn, hvor turist-erhvervet oplever gyldne tider med tusindvis af overnattende lystfiskere fra Nordeuropa

 

samtidig med, at lokale lystfiskere har fået et kystfiskeri efter havørred, som ikke overgåes noget sted i verden.

Interessen for et tilsvarende projekt på Sjælland var absolut til stede på det første møde, som DSF afholdt i Næstved i januar 2010, men det kom klart til udtryk, at garnproblemerne ville blive en totalt ødelæggende faktor.

DTU Aqua (tidl. Danmarks Fiskeriundersøgelser) opfordrede til øget produktion af naturlig yngel gennem genopretning af åerne. Det undrede de fremmødte lidt – på Sjælland har vi gennem mange år restaureret åer med gode resultater og forbedringer, som næppe overgåes.

Vejen til et bedre kystfiskeri rundt om Sjælland opnås ikke ved øget udsætning, men kun gennem skrappe garnrestriktioner og fuld håndhævelse af reglerne. 

Måske burde en del af fisketegnsmidlerne fremover aflønne Fiskerikontrollen for det ikke- erhvervsmæssige fiskeri. Som forholdene er i dag, poster samfundet millioner i miljø-forbedringer og ørredproduktion og afskaffer samtidig den fiskerikontrol, som kan redde den vilde danske ørredbestand. Det lyder som en molbohistorie – bare sørgeligt den er sand.

 

Seneste nyt:

Forurening af Tude Å 25. februar 2010.

Ved Havrebjerg by er en trykledning til kloakvand frostsprængt, og urenset spildevand er strømmet direkte ud i åen.  Bruddet er observeret allerede 4 dage tidligere, men desværre fandt borgeren ikke anledning til at kontakte myndighederne.

Først torsdag den 25.februar blev bruddet anmeldt og nødforanstaltninger iværksat.

Det er endnu umuligt at konstatere, om fiskene og rognen har lidt skade, men umiddelbart tyder alt på, at det varmere kloakvand har holdt sig på overfladen og er skyllet væk og fortyndet af de voldsomme mængder smeltevand. Heldigt tidspunkt udslippet skete på.

Der er her tale om et uheld, som ingen kan holdes ansvarlig for.

 

 

Som det fremgår af ovenstående beskrivelser, har året været særdeles travlt og meget givende på vandmiljøfronten. Lystfiskernes andel af arbejdet er foregået i et varmt og positivt samarbejde mellem alle kommunens foreninger.  Ved flere af arrangementerne deltog gæster, som helt afgjort udgør kommende medlemmer i klubberne.

 

Vandplejeudvalget opfordrer foreningens medlemmer til aktivt at deltage i arbejdet med vores åer. Enhver indsats, stor som lille er velkommen, og vi kvitterer med et hyggeligt sammenhold og stor mulighed for vabler.

Vi skal i tiden fremover have genforhandlet vores fiskeriaftaler med lodsejerne, og til dette job søger vi nogle virkelig dygtige ”sælgere”  Er du manden m/k, så kontakt vandplejen.

På Vandplejeudvalgets vegne 

Jesper Thykjær

 

 

Additional information